fbpx

Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë u modifikua për herë të fundit më 26 Qershor 2022.

I/E nderuar vizitor/e,

 • pazaro.al ka përditësuar Politikën e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit, që hyrën në fuqi më 23 Maj 2018. Këto ndryshime u bënë kryesisht në përgatitjen e legjislacionit të ri të BE-së për privatësinë e të dhënave, Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).
 • Me këto përditësime, pazaro.al riafirmon angazhimin e saj për të mbrojtur të dhënat personale të anëtarëve tanë, kontakteve dhe kujtdo që viziton faqet tona të internetit. Ne përqafojmë privatësinë me anë të dizajnit, që do të thotë që ekipi ynë në mënyrë aktive të hartoj dhe të krijoj karakteristika me privatësi që konsiderohen së bashku me inovacionin dhe funksionalitetin.
 • Ju bëjmë me dije se, me qëllim për t’ju ofruar një shërbim sa më të mirë, të shpejtë dhe sipas kërkesave tuaja, faqja pazaro.al ka krijuar disa forma aplikimi, ku disa nga fushat e faqes së internetit www.pazaro.al kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online duke vendosur në këtë mënyrë, edhe disa nga të dhënat e tij personale.
 • Të dhënat do të grumbullohen, përpunohen dhe ruhen nga Ne, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.
 • Faqja pazaro.al thekson se dhënia e të dhënave tuaja personale nuk është e detyrueshme dhe është në dëshirën e cdo çdokujt për të dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar dhe për te vijuar më tej me aplikimin për qëllimin për të cilën ajo kërkohet.
 • Në këtë kuadër, faqja pazaro.al dëshiron të vërë në vëmendje të cdo përdoruesi se pasi informacioni ka mberritur në Web serverin tonë, kjo e fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe perpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e te Dhënave Personale”. Ne përdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat nën kontrollin tonë kundër manipulimit, humbjes, shkatërrimit, aksesin e personave të paautorizuar dhe zbulimin e paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht duke vënë në funksionim teknologji të reja.
 • Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë duke deklaruar se ka plotësuar në mënyre korrekte dhe të vërtetë të gjithë informacionin të kërkuar. Gjithashtu, me plotesimin e fushave gjatë procesit të blerjeve online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë për përdorim nga ana e jonë sipas deklaratës së privatësisë mbi të cilin klienti jep pelqimin e tij.
 • Dëshirojmë të qartësojmë të gjithë subjektet apo individët e të dhënave, se informacioni i dhënë prej jush do të përpunohet nga ana jone sipas qellimit të përcaktuar, apo pëlqimit të klientit, apo përcaktimeve të legjislacionit shqiptar. Këto të dhëna nuk i transmetohen paleve të treta të paautorizuara pa pëlqimin e klientit, sipas kuardit të legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Në çdo moment, pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në fushat specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpermjet një kërkese nëpërmjete emailit, të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkoje korrigjimin e tyre. Ruajtja, trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në përputhje me ligjin nr. 9887 date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e te Dhënave Personale”, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Politika jonë e privatësisë mund të ndryshoje në të ardhmen. Megjithatë në asnjë rast nuk do të mund të kufizohen të drejtat e garantuara nga ligji nr. 9887 date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, dhe akteve nenligjore në zbatim të tij.

Privatësia për Antarët Ky seksion zbatohet për informacionet personale që mbledhim dhe përpunojmë nga një Vizitor ose Anëtar i mundshëm nëpërmjet ofrimit të Shërbimeve. Në këtë seksion, “ju” dhe “tuajat” i referoheni vizitorve dhe anëtarëve potencialë. Informacioni që mbledhim Informacioni Personal që ne mund të mbledhim në mënyrë të gjerë gjendet në kategoritë e mëposhtme:

 • Informacioni që na siguroni: Gjatë lidhjes me Shërbimet tona, ju mund të jepni Informata Personale për ju dhe Kontaktet tuaja. Informacioni Personal shpesh, na është ofruar kur ju regjistroheni dhe përdorni Shërbimet, konsultohuni me ekipin tonë të shërbimit të klientit, na dërgoni një email, integroni Shërbimet me një faqe interneti ose komunikoni me ne në ndonjë mënyrë tjetër.
 • Ne do t’ju njoftojmë para mbledhjes nëse sigurimi i informacionit personal që po mbledhim është i detyrueshëm ose nëse mund të jepet në baza vullnetare dhe pasojat, nëse ka, për mos dhënien e informacionit. Duke na dhënë këtë informacion, ju pranoni që ky informacion të mblidhet, të përdoret dhe të shpaloset siç përshkruhet në Kushtet e Përdorimit tonë dhe në këtë Politikën e Privatësisë.

Ky informacion mund të përfshijë:

 • Informacioni i regjistrimit: Ju duhet një llogari pazaro.al për të përdorur Shërbimet si përdorues ose si vizitorë. Kur të regjistroheni për një llogari, do t’ju kërkohet të jepni disa informacione themelore, siç janë emri juaj, adresa e postës elektronike, emri i përdoruesit, fjalëkalimi, emri i kompanisë, vendndodhja dhe numri i telefonit (për shembull, nëse jeni duke përdorur faktorët autentik).
 • Informacioni i Faturimit dhe i Komunikimit: Nëse blini Shërbimet apo produktet tona, mund t’ju duhet të na jepni edhe informacione mbi pagesën dhe faturimin, siç janë adresa e faturimit. pazaro.al gjithashtu do të mbajë një regjistër të transaksioneve tuaja të faturimit dhe blerjeve, dhe çdo komunikim dhe përgjigje.
 • Informacioni që Ne përpunojmë në emrin tuaj: Për të dërguar një fushatë email ose për të përdorur funksione të caktuara në llogarinë tuaj, duhet të ngarkoni një listë të shpërndarjes që na jep informacion në lidhje me kontaktet tuaja, siç janë emrat dhe adresat e emailit. Ne përdorim dhe përpunojmë këtë informacion për të ofruar Shërbimet në përputhje me udhëzimet tuaja.
 • Informacioni që mbledhim automatikisht: Kur përdorni Shërbimet tona, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara rreth pajisjes suaj dhe përdorimin e Shërbimeve.

Ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera ndjekëse për të mbledhur disa nga këto informacione. Ky informacion mund të përfshijë:

 • Informacioni i pajisjes: Ne mbledhim informacion rreth pajisjes dhe aplikacioneve që përdorni për të hyrë në Shërbimet, si p.sh. adresa juaj IP, sistemi juaj operativ, ID-ja e shfletuesit tuaj dhe informacione të tjera për sistemin dhe lidhjen tuaj.
 • Të dhënat e regjistrit : Serverët tanë në internet mbajnë skedarë të regjistrave që regjistrojnë të dhënat çdo herë që një pajisje i qasen atyre serverave dhe ato skedarë të regjistrit përmbajnë të dhëna për natyrën e secilit akses, duke përfshirë adresat IP origjinale. Gjithashtu mund të aksesojmë meta të dhëna dhe informacione të tjera që lidhen me skedarët që ngarkoni në Shërbimet tona.
 • Të dhënat e përdorimit të produktit: Ne mbledhim të dhënat e përdorimit për ju sa herë që ndërveprojnë me Shërbimet tona, të cilat mund të përfshijnë datat dhe oraret kur hyni në Shërbimet dhe aktivitetet tuaja të shfletimit (si p.sh. cilat pjesë të Shërbimeve janë përdorur). Ne gjithashtu mbledhim informacion në lidhje me performancën e Shërbimeve. Ky informacion na lejon të përmirësojmë përmbajtjen dhe funksionimin e Shërbimeve dhe Produkteve dhe të lehtësojmë hulumtimin dhe analizimin e tyre.

Informacionet që mbledhim nga burime të tjera: Nga koha në kohë, ne mund të marrim informacione për ju ose kontaktet tuaja nga burime të palëve të treta, siç janë bazat e të dhënave publike, platformat e mediave sociale, ofruesit e të dhënave të palëve të treta dhe partnerët tanë të përbashkët të marketingut. Ne marrim hapa për të siguruar që palët e treta të lejohen me ligj ose me kontratë që të na e zbulojnë këtë informacion.

 • Shembuj të informacionit që marrim nga burime të tjera përfshijnë informacionin demografik (si mosha dhe gjinia), informacionin e pajisjes (siç janë adresat IP), vendndodhjen (siç është qyteti dhe shteti) dhe të dhënat e sjelljes online (siç janë informatat rreth përdorimit të faqet e internetit të mediave, informacionet e shikimit të faqeve dhe rezultatet e kërkimit dhe lidhjet). Ne përdorim këtë informacion, vetëm ose në kombinim me informacione të tjera (përfshirë të dhënat personale) që mbledhim, për të rritur aftësinë tonë për të ofruar marketing dhe përmbajtje relevante për ju dhe për të zhvilluar dhe ofruar produkte, veçori dhe shërbime më relevante.

Informacion nga përdorimi i aplikacioneve tona të lëvizshme: Kur përdorni aplikacionet tona të lëvizshme, ne mund të mbledhim disa pajisje dhe informacione të lidhura me përdorimin, përveç informacioneve të përshkruara diku tjetër në këtë politikë të privatësisë.

 • Informacioni i pajisjes: Mund të mbledhim informacion rreth llojit të pajisjes dhe sistemit operativ që përdorni. Ne nuk kërkojmë, lejojmë ose ndjekim ndonjë informacion të bazuar në vendndodhje nga pajisja juaj celulare në çdo kohë gjatë shkarkimit ose përdorimit të aplikacioneve ose shërbimeve tona mobile.
 • Të dhënat e përdorimit të produkteve: Mund të përdorim softuerin e analytics celular për të kuptuar më mirë se si njerëzit përdorin aplikacionin tonë. Ne mund të mbledhim informacion rreth asaj se sa shpesh përdorni aplikacionin dhe të dhëna të tjera të performancës.

Përdorimi i Informacionit Personal Ne mund të përdorim informacionet personale që mbledhim nëpërmjet Shërbimeve ose burimeve të tjera për një sërë arsyesh, duke përfshirë:

 • Për të faturuar dhe për të mbledhur parat që na detyroheni Ju. Kjo përfshin dërgimin e emaileve, faturave, njoftimet e delikuencës dhe njoftimin nëse kemi nevojë për një numër të ndryshëm të kartës së kreditit. Ne përdorim palët e treta për përpunimin e sigurt të transaksioneve me kartë krediti, dhe ato palë të treta mbledhin informacionin e faturimit për të përpunuar urdhrat dhe pagesat me kartë krediti.
 • Për të dërguar mesazhe alarmi të sistemit. Për shembull, mund t’ju njoftojmë për ndryshime të përkohshme ose të përhershme të Shërbimeve tona, siç janë ndërprerjet e planifikuara ose dërgimi i njoftimeve të llogarisë, sigurisë ose pajtueshmërisë, si p.sh. veçoritë e reja, përditësimet e versioneve, lëshimet, paralajmërimet mbi abuzimet dhe ndryshimet në këtë politikë të privatësisë.
 • Për të komunikuar me ju në lidhje me llogarinë tuaj dhe për të siguruar mbështetjen e klientit. Për shembull, nëse përdorin aplikacionet tona të lëvizshme, mund të të pyesim nëse dëshiron të marrësh njoftime shtypi për aktivitetin në llogarinë tënde. Nëse ju keni zgjedhur këto njoftime dhe nuk doni t’i pranoni ato, mund t’i fikni ato përmes sistemit tuaj operativ.
 • Përmbushja e kërkesave ligjore , duke përfshirë përputhjen me urdhrat e gjykatës, kërkesat e vlefshme të zbulimit, thirrjet e vlefshme dhe mekanizmat e tjerë të përshtatshëm ligjorë.
 • Të sigurojmë informacione për përfaqësuesit dhe këshilltarët , duke përfshirë avokatët dhe kontabilistët, për të na ndihmuar në përmbushjen e kërkesave ligjore, kontabël ose të sigurisë.
 • Të ndjekë penalisht dhe të mbrojë në gjykatë, arbitrazh ose procedurë të ngjashme ligjore.
 • Për t’iu përgjigjur kërkesave të ligjshme nga autoritetet publike, duke përfshirë përmbushjen e kërkesave të sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit.
 • Të ofrojë, mbështesë dhe përmirësojë Shërbimet. Për shembull, kjo mund të përfshijë ndarjen e informacionit tuaj ose të kontakteve me palët e treta në mënyrë që të ofrojë dhe të mbështesë shërbimet tona ose të ofrojë disa funksione të caktuara të Shërbimeve për ju.
 • Kur i ndajmë informacionet personale me palët e treta, ne marrim hapa për të mbrojtur informacionin tuaj duke kërkuar që këta palë të treta të lidhin një kontratë me ne që kërkon nga ata të përdorin informacionet personale që ua kalojmë atyre në një mënyrë që është në përputhje me këtë politikë të privatësisë dhe ligjet e zbatueshme të privatësisë.

Të jepni sugjerime

 • Për projektet tona analitike të të dhënave. Projektet tona analitike të të dhënave përdorin të dhëna nga llogaritë e pazaro.al, duke përfshirë informacionin personal të kontakteve, për të ofruar dhe përmirësuar shërbimet. Ne përdorim informacione si shprehitë tuaja të dërgimit dhe detajet e kontakteve të tua dhe historinë e blerjes, kështu që ne mund të bëjmë parashikime, vendime dhe produkte më të informuara për anëtarët tanë. Nëse ju ose partneri juaj preferon të mos i ndani këto të dhëna, mund të kontaktoni në çdo kohë duke na dërguar email. Për shembull, përdorim të dhëna nga llogaritë e pazaro.al për të mundësuar rekomandimin e produktit, segmentimin e audiencës dhe karakteristikat e parashikuara të demografisë për anëtarët tanë. Ne do të veprojmë si një kontrollues i të dhënave për të përpunuar të dhënat për projektet tona analitike të të dhënave duke u mbështetur në interesat tona legjitime të biznesit për përmirësimin dhe përditësimin e produkteve dhe shërbimeve tona për klientët tanë. Si gjithmonë, marrim seriozisht privatësinë e informacionit personal dhe do të vazhdojmë të zbatojmë masat e duhura mbrojtëse për të mbrojtur këtë informacion personal nga keqpërdorimi ose zbulimi i paautorizuar.
 • Informacion i kombinuar. Ne mund të kombinojmë informacionet personale me informacione të tjera që mbledhim ose të marrim për ju (të tilla si informacioni që kemi burime nga partnerët tanë të palëve të treta) për t’ju shërbyer në mënyrë specifike, si për të ofruar një produkt ose shërbim sipas preferencave ose kufizimeve tuaja ose për reklamim ose qëllimeve të synimit në përputhje me këtë politikë të privatësisë. Kur kombinojmë informacionin personal me informacione të tjera në këtë mënyrë, ne e trajtojmë atë si dhe zbatojmë të gjitha masat mbrojtëse në këtë politikë të privatësisë të zbatueshme për të dhënat personale.
 • Qëllime të tjera. Për të kryer qëllime të tjera legjitime të biznesit, si dhe qëllime të tjera të ligjshme për të cilat ne do t’ju njoftojmë.

Cookies dhe Teknologjitë Ndjekëse Informacioni Personal që ne mund të mbledhim në mënyrë të gjerë gjendet në kategoritë e mëposhtme:

 • Ne dhe partnerët tanë mund të përdorin teknologji të ndryshme për të mbledhur dhe ruajtur informacione kur përdorni shërbimet tona dhe kjo mund të përfshijë përdorimin e cookie-ve dhe teknologjive të ngjashme të ndjekjes. Për shembull, ne përdorim beacons web në email që dërgojmë në emrin tuaj. Këto shtojca të internetit përcjellin sjellje të caktuara, si nëse u dërgua dhe hapet emaili i dërguar përmes Shërbimeve dhe nëse klikohen lidhjet brenda emailit. Ata gjithashtu na lejojnë të mbledhim informacione të tilla si adresa IP e marrësit, shfletuesi, tipi i klientit të emailit dhe detaje të tjera të ngjashme. Ne përdorim këtë informacion për të matur performancën e fushatave tona të email-it, dhe për të ofruar informacion analitik dhe për të rritur efektivitetin e Shërbimeve tona. Raportet janë gjithashtu në dispozicion për ne kur dërgojmë email tek ju, kështu që ne mund të mbledhim dhe të rishikojmë atë informacion.

Ju keni të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

 • Për të aksesuar, korrigjuar, përditësuar ose kërkuar fshirjen e informacionit tuaj personal. pazaro.al merr hapa të arsyeshëm për të siguruar që të dhënat që mbledhim janë të besueshme për përdorimin e synuar, të saktë, të plotë dhe të përditësuar. Ju mund të na kontaktoni drejtpërsëdrejti në çdo kohë në lidhje me qasjen, korrigjimin, përditësimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale ose ndryshimin e të dhënave tuaja ose preferencave të marketingut duke na dërguar email. Ne do të shqyrtojmë kërkesën tuaj në përputhje me ligjet në fuqi.
 • Përveç kësaj, nëse jeni banor i EEA, ju mund të kundërshtoni përpunimin e Informacioneve tuaja personale, kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e Informacioneve tuaja Personale ose të kërkojmë transportueshmërinë e Informacioneve tuaja Personale. Përsëri, ju mund të ushtroni këto të drejta duke na dërguar me email .
 • Në mënyrë të ngjashme, nëse ne kemi mbledhur dhe përpunuar të dhënat tuaja personale me pëlqimin tuaj, atëherë ju mund ta tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Heqja e miratimit tuaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e ndonjë procesi që kemi kryer para tërheqjes tuaj dhe as do të ndikojë në përpunimin e informacionit tuaj personal të kryer në bazë të arsyeve të përpunimit të ligjshëm, përveç pëlqimit.
 • Ju keni të drejtë të ankoheni në një autoritet për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me grumbullimin dhe përdorimin e informacionit tuaj personal. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj të mbrojtjes së të dhënave lokale.
 • Ne i përgjigjemi të gjitha kërkesave që marrim nga individë që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre të mbrojtjes së të dhënave në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Mund t’ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj në mënyrë që të na ndihmoni t’i përgjigjemi me efikasitet kërkesës suaj.